search

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi ja ylläpitäjä

Rekisterin nimi: Laajakaistatoimiston (Broadband Competence Office, BCO) verkkosivusto

Verkkosivustomme osoite on: www.laajakaistainfo.fi

Rekisterinpitäjä: Ruokavirasto

Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Faksi 029 530 0444 (kirjaamo)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Hauhia / Maaseudun kehittämisosasto, maaseutuverkostoyksikkö

PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 530 0400 ja sähköposti etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen / Asiantuntijapalvelut

PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Puhelin 029 530 0400

Sähköpostiosoite tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laajakaistainfo.fi on Suomen kansallisen laajakaistatoimiston (Broadband Competence Office, BCO) sivusto, jonka tehtävänä on jakaa tietoa kaikille laajakaistasta ja laajakaistaverkkojen rakentamisesta kiinnostuneille.

Sivusto sisältää ainoastaan ylläpitäjien henkilötietoja (käyttäjätunnus, nimi ja sähköposti) sekä kaikille julkisesti jaossa olevia yhteystietoja (nimi, puhelinnumero, sähköposti).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttäjän suostumus.

Mitä tietoja sinusta tallentuu henkilötietorekisteriin?

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät vahingoita käyttölaitetta.

Käytämme evästeitä nopeuttaaksemme, analysoidaksemme ja kehittääksemme sivustoa. Voit sivustoa käytettäessä valita, hyväksytkö vain välttämättömät evästeet, vai hyväksytkö myös osan tai kaikki muista käytettävistä evästeistä.

Halutessasi voit muuttaa valintojasi milloin tahansa evästeasetuksista. Kävijällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittamisella saattaa kuitenkin olla vaikutuksia palvelun toiminnallisuuteen.

Sivustolla käytetyt evästeet ovat luokiteltu seuraavasti:

Välttämättömät evästeet

Näillä evästeillä varmistetaan, että sivusto toimii oikein. Kyseiset evästeet eivät tallenna tietoja, joilla voidaan tunnistaa käyttäjä henkilökohtaisesti.

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi asetusten tallentamiseen sovelluksessa. Kyseiset evästeet eivät sisällä henkilötietoja tai –tunnisteita.

Tarkemmat evästekuvaukset ovat nähtävissä Evästekäytäntö -sivulla.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Emme vastaa kolmannen osapuolen evästekäytänteistä.

Kenelle jaamme tietosi?

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa?

Polylang -lisäosa asettaa kieliasetusten evästeen. Tämä eväste ei vanhene.

Tarkemmat evästekuvaukset ovat nähtävissä Evästekäytäntö -sivulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkopalvelun tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi?

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen 15–22 artiklojen mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi). Lomakkeen turvallisessa lähettämisessä kannattaa käyttää Ruokaviraston turvaviesti-palvelua https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/turvaviesti-palvelu/

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa rekisteröitymisensä sähköpostitse lähettämällä peruuttamispyynnön osoitteeseen info@maaseutu.fi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi myös poistaa itse oman profiilinsa asetuksista käyttäjän kaikkine tietoineen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.