search

Laajakaistan rakentaminen

Traficom laajakaistatukihanke

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää valtiontukea nopeiden valokuituverkkojen rakentamiseen. Tukiohjelmalle on varattu rahoitusta EU:n elpymisvälineestä 32 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023.

EU-rahoitus

Laajakaistahankkeiden ja muiden digitalisaatiota edistävien hankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea.