search

Muita rahoituslähteitä

InvestEU-ohjelma

InvestEU-ohjelma on jatkoa ESIR-ohjelmalle (Euroopan strategisten investointien rahasto). Ohjelman tavoitteena on vuosina 2021-2027 käynnistää 372 miljardin euron edestä uusia investointeja lainojen, lainantakausten ja pääomasijoitusten avulla, joihin on varattu rahoitusta yhteensä 26,2 miljardia euroa. Yhtenä ohjelman investointikohteena on tieteellinen tutkimus, innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä digitalisaation tukeminen, jonka osuus on 6,6 miljardia euroa.

Työkaluja investointihankkeiden suunnitteluun

Euroopan investointihankeportaali (EIPP) – The European Investment Project Portal

Investointihankeportaalin tarkoituksena on toimia hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikkana. Hankeportaaliin voi ilmoittaa hankkeen, jonka kustannukset ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ja sen oletetaan käynnistyvän kolmen vuoden kuluessa.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html

Euroopan investointipankin European Investment Advisory Hub

Advisory Hubin verkkosivuilla on tarjolla tietoa investointihankkeiden suunnittelusta ja rahoituksesta. Verkkosivulta löytyy esimerkiksi erilaisia tietopankkeja, joita voi hyödyntää erilaisten hankemallien suunnittelussa. Kansalliset viranomaiset, mukaan lukien kunnat, voivat lisäksi hyödyntää ilmaiseksi tarjottavia laajempia investointirahoitukseen liittyviä tukipalveluja, joita Advisory Hub tarjoaa.

Lisätietoa (englanniksi):http://eiah.eib.org/