search

Verkkojen tekniset vaatimukset

Viestintäverkkojen tekniset vaatimukset

Viestintäverkkojen rakentamisessa on noudatettava teknistä toteutusta koskevia ohjeita, määräyksiä ja standardeja, jotta voidaan varmistaa verkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus.

Tekninen toimivuus teletoiminnassa

Televerkkojen teknisen toimivuuden varmistamisella ja hallinnalla taataan teleyritysten tarjoamien viestintäpalveluiden toimintavarmuus ja laatu eri tilanteissa. Teknisellä toimivuudella tarkoitetaan palvelunlaadun toteutumista, suoritusvarmuutta normaali- ja häiriötilanteissa, kapasiteetin hallintaa, verkkoneutraliteettia ja yhteentoimivuutta.

Teknistä toimivuutta koskevat määräykset

Traficom voi antaa teknisen sääntelyn tueksi tarkempia määräyksiä, joilla ohjataan teknistä toimivuutta. Traficomin antamat määräykset koskevat viestintäverkkojen palvelun laatua ja yleispalvelua, viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuutta, tilaajayhteysverkkoihin kytkettyjen laitteiden teknisiä ominaisuuksia. Määräyksissä asetettavat velvoitteet voivat koskea esimerkiksi puhelinliikenteen reititystä, viestintäverkon kapasiteetin hallintaa, soittajan numeron välittämistä teleyritysten välillä, hätäliikennettä, viestintäverkon varmistamista tai valvontaa, laajakaistaliittymän eli internet-yhteyspalvelun verkkoneutraliteettia.

 

Kiinteistön sisäverkko arrow_drop_down

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja televisio- ja radio-ohjelmien sekä kiinteiden laajakaista- ja puhelinpalvelujen välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Nämä palvelut välitetään kiinteistön yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä tai yleiskaapelointijärjestelmässä. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat häiriöttömän televisio- ja radiovastaanoton perusta.

Molempien sisäverkkotyyppien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Traficomin määräyksessä 65.

Pikaopas tietoliikenneverkkoihin arrow_drop_down

Onko taloyhtiöösi tulossa merkittävä peruskorjaus? Tutustu Traficomin julkaisemaan pikaoppaaseen tietoliikenneverkoista.