search

Tietoa laajakaistan saatavuudesta

Traficomin julkaisemista laajakaistatilastoista, -artikkeleista ja tutkimuksista löytyy paljon tietoa nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuudesta, levinneisyydestä ja liittymämääristä Suomessa. Julkaistut tiedot löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Saatavuus- ja levinneisyystietojen lisäksi tietoa on tarjolla mm. laajakaistayhteyksien nopeuksista ja -tekniikoista, sekä hintatasosta. Tilastoja päivitetään yhdestä kahteen kertaa vuodessa.

Laajakaistayhteyksien saatavuus ja käyttö

Kiinteän verkon laajakaistaliittymät arrow_drop_down
Matkaviestinverkon liittymät arrow_drop_down

Tilasto sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät eli myös niin sanotut mobiililaakaistaliittymät. Mukana ei ole nimenomaisesti koneiden väliseen viestintään myytyjä liittymiä (M2M), joita hyödynnetään esimerkiksi etäluettavissa sähkömittareissa. Tiedot kerätään teleyrityksiltä kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Viestintäverkoissa siirretyn tiedon määrä arrow_drop_down

Tilastossa on esitetty Suomessa sijaitsevissa matkaviestinverkoissa sekä kiinteissä verkoissa siirretty tiedonsiirtomäärä. Tiedot päivitetään kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Laajakaistayhteyksien levinneisyys kotitalouksissa arrow_drop_down

Tilasto esittää kiinteiden ja matkaviestinverkon laajakaistayhteyksien levinneisyyttä suomalaisissa kotitalouksissa. Tiedot kerätään puhelimitse toteutettavalla kuluttajatutkimuksella suomalaisilta kotitalouskäyttäjiltä. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus arrow_drop_down

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, joille on saataville kiinteitä laajakaistaliittymiä. Tiedot päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Matkaviestinverkon laajakaistapalvelujen kattavuus arrow_drop_down

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, jotka ovat matkaviestinverkkojen laajakaistapalvelujen peittoalueilla sekä tiedon näiden verkkojen maantieteellisestä kattavuudesta. Kaikki peittotiedot päivitetään teleyrityksiltä kerättyjen tietojen pohjalta kerran vuodessa, 100 Mbit/s nopeusluokan osalta tiedot päivitetään neljästi vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Traficomin karttapalvelu arrow_drop_down

Tutustu karttamuotoiseen laajakaistan saatavuustietoon Traficomin karttapalvelussa.

Osa karttapalvelussa julkaistusta laajakaistan saatavuustiedoista on saatavilla myös avoimena datana rajapintayhteyden kautta.

Kyläverkkohankkeiden kartta arrow_drop_down

Tutustu Maaseuturahaston rahoittamiin kyläverkkohankkeisiin 2014-2022.

Kyläverkkohankkeiden tarkempia tietoja voit tarkastella myös Maaseutuverkoston hankerekisteristä.