search

Laajakaistan rakentaminen - vinkit ja käytännön ohjeet

Vinkit ja käytännön ohjeet

Mistä ja miten lähteä liikkeelle? Kuinka hankkeen voi rahoittaa? Mistä kysyä neuvoa? Millaisia vaihtoehtoja löytyy?

Valokuituverkon rakennushankkeen voi toteuttaa monenlaiset toimijat. Eniten uusia verkkoja rakentavat suuret ja keskisuuret teleyritykset ja niiden kumppanityritykset. Mutta myös pienemmät kunnalliset verkkotoimijat, verkko-osuuskunnat ja kyläverkkoyhdistykset ovat tärkeitä toimijoita harvaan asutuilla, pienillä paikkakunnilla ja muilla sellaisilla alueilla, jossa nopeaa laajakaistaa ei vielä ole saatavilla. Verkkoja voidaan rakentaa täysin yksityisen rahoituksen turvin tai hyödyntäen erilaisia julkisia tukia.

Aktivoi kuntapäättäjät

Maakunnilla ja kunnilla on merkittävä rooli erityisesti julkisesti tuetuissa hankkeissa. Kansallisessa laajakaistahankkeessa kuntien täytyy osallistua hankkeen rahoitukseen, joten suunniteltaessa uutta verkkoa on tärkeää tehdä yhteistyötä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa hankkeen alusta asti. Näin tarvittaessa kunta voi varautua hankkeen vaatimaan rahoitukseen suunniteltaessa tulevan kauden budjettia.

Aktivoi asiakkaat

Kannattavan valokuituverkkohankkeen tärkeä edellytys on riittävä asiakasmäärä. Päätös tietyn alueen rakentamisesta voi olla hyvin pienestä kiinni. Olennaista on myös saada asiakkaat sitoutumaan liittymätilaukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, koska verkon rakentaminen voidaan siten tehdä mahdollisimman kattavasti samalla kertaa. Mitä enemmän asiakkaita, sen varmemmin hanke toteutuu ja sitä edullisempi liittymä on käyttäjää kohden. Jälkirakentaminen on aina kustannuksiltaan kalliimpaa. Valokuituliittymä kannattaa ymmärtää hyvin pitkäikäisenä investointina perusinfraan, kuten sähkö- ja vesiliittymä.

Aktivoidu itse

Monet valokuituverkkohankkeet ovat lähteneet liikkeelle yksittäisen ihmisen tai esimerkiksi kyläyhdistyksen aktiivisuuden ansiosta. Jos haluat parantaa kotiseutusi laajakaistayhteyksiä, voi omalla aktiivisuudella olla suuri vaikutus. Ole rohkeasti yhteydessä oman kuntasi päättäjiin tai tarkista täältä onko maakunnassasi jo meneillään oma laajakaistaohjelma. Voit kysyä neuvoa tai ehdottaa potentiaalisia rakennuskohteita myös laajakaistainfolle, joka koordinoi julkisesti tuettuja laajakaistahankkeita.