search

Euroopan digitaalinen vuosikymmen

Digitaalinen kompassi - Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet

Eurooopan Digitaalista vuosikymmentä koskeva politiikkaohjelma perustuu Digitaaliseen kompassiin. Siinä asetetaan neljä tärkeintä digitalisaatioon liittyvää tavoitetta:

  1. digitaalisesti osaava väestö ja korkeasti koulutetut ammattilaiset;
  2. turvallinen ja kestävä digitaaliset infrastruktuurit;
  3. yritysten digitalisaatio;
  4. julkisten palvelujen digitalisointi.

tavoitteet

EU:n laajakaistatukien suuntaviivat

EU-komissio on julkaissut päivitetyt suuntaviivat koskien laajakaistarakentamisen julkisia tukia. Suuntaviivat astuivat voimaan 31.1.2023, kun ne julkaistiin EU-komission virallisessa lehdessä. Suuntaviivat tarjoavat ohjeistusta EU-jäsenvaltioille, millä ehdoin laajakaistarakentamisen tukiohjelmia voidaan toteuttaa.

Aiempiin laajakaistasuuntaviivoihin verrattuna uutta on mm. kiinteän verkon osalta vaatimus 1 Gbit/s nopeustasosta saapuvassa liikenteessä ja 150 Mbit/s nopeustaso lähtevässä liikenteessä. Uusia tukimuotoja on esimerkiksi voucher-tyyppiset laajakaistaliittymän hankintaan tarkoitetut tuet.

Suomessa tällä hetkellä meneillään olevat kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseem tarjolla olevat tukiohjelmat (Traficomin valtiontukiohjelma ja Maaseuturahaston kyläverkkotuki) noudattavat Yleistä ryhmäpoikkeusasetusta. Siten päivitetyillä laajakaistasuuntaviivoilla ei ole näihin tukiohjelmiin välitöntä vaikutusta.