search

Traficom laajakaistatukihanke

Traficom myöntää valtiontukea nopeiden valokuituverkkojen rakentamiseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää valtiontukea nopeiden valokuituverkkojen rakentamiseen. Tukiohjelmalle on varattu rahoitusta EU:n elpymisvälineestä 32 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022. Uusi laajakaistatukihanke käynnistyi lain voimaan tulon myötä. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s.

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tukiohjelmalle on varattu rahaa EU:n elpymisvälineestä (RRF) 32 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023. Vuodelle 2022 tästä summasta on osoitettu 15 miljoonaa euroa. Loput tuesta on haettava vuoden 2023 loppuun mennessä.

Parhaillaan uusia hankkeita on suunnitteilla eri puolilla Suomea. Enemmänkin toimijoita toivotaan lähtemään aktiivisesti mukaan laajakaistahankkeeseen. Tukirahoitusta saadakseen tukihakemusten on oltava valmiina syksyyn 2023 mennessä. Suhteellisen tiukka aikataulu vaatii ripeää toimintaa maakuntien, kuntien ja verkonrakentajien taholta.

Laajakaistarakentamiseen on myönnetty valtiontukea jo vuodesta 2010 alkaen. Tukea haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Traficomin laajakaistatukiohjelma ja Maaseuturahaston kyläverkkotuki

Traficomin laajakaistatukiohjelmassa ja Maaseuturahaston kyläverkkotuen ehdoissa on yhtäläisyyksiä, mutta myös selkeitä eroja. Alla olevassa taulukossa on vertailu tukiohjelmien ehtoja.