search

CEF Digital -ohjelma

CEF Digital -ohjelma

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF = Connecting Europe Facility) -välineen digitaalisen osan kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään ja vauhditetaan Euroopan unionin digitaalista infrastruktuuria. CEF2 rahoituskauden 2021–2027 digitaalisten yhteyksien edistämisen budjetti on noin 2 miljardia euroa.

CEF Digital koostuu digitaalisten yhteyksien ja palvelujen edistämishankkeista. Ohjelmassa rahoitetaan älykkäiden paikallisten 5G-palvelujen kehittämishankkeita, 5G-yhteyksien parantamista liikenneväylillä, runkoverkkoyhteyksien vahvistamista sekä Eurooppalaisten pilvipalveluyhteisöjen runkoverkkoyhteyksiä.

5G-palvelujen parantaminen liikenneväylillä

Tavoitteena on tukea rajat ylittävien 5G-ratkaisujen toteuttamista keskeisillä eurooppalaisilla liikenneväylillä alueille, joille riittävän palvelutason tarjoavia ratkaisuja ei markkinaehtoisesti synny. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus luoda perusta edistyksellisille liikenteen automaation ratkaisuille.

Älykkäät 5G-ratkaisut paikallisille julkisille palveluille

Tavoitteena on tukea paikallisten julkisten palvelujen (esim. koulut, sairaalat, viranomaiset) innovatiivisiin käyttötapauksiin liittyviä 5G-toteutuksia. Hanke-ehdotusten odotetaan hyödyntävän 5G-teknologian edistyksellisiä ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen yhteen tai useampaan käyttötapaukseen liittyvien uusien tai entistä tehokkaampien palvelujen toteuttamiseksi.

Ensimmäisen rahoituskierroksen haku päättyyi kevällä 2022 ja toisen kierroksen haku päättyy 22.3.2023.