search

Laajakaistan saatavuus Suomessa

Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, joille on saataville kiinteitä laajakaistaliittymiä. Tiedot päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Matkaviestinverkon laajakaistapalvelujen kattavuus

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, jotka ovat matkaviestinverkkojen laajakaistapalvelujen peittoalueilla sekä tiedon näiden verkkojen maantieteellisestä kattavuudesta. Kaikki peittotiedot päivitetään teleyrityksiltä kerättyjen tietojen pohjalta kerran vuodessa, 100 Mbit/s nopeusluokan osalta tiedot päivitetään neljästi vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.