search

Sijaintitietopalvelu tarjoaa tietoa verkkojen sijainnista

Sijaintitietopalvelu on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttama verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot ja josta niitä tarvitseva voi niitä kysyä. Verkkotoimijoiden on tärkeää valmistautua palvelun käyttöönottoon.

Sijaintitietopalvelu tarjoaa tiedot kaapeleiden, putkien ja muiden verkon osien sijainneista sekä fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista.

Verkkotoimijat ovat yhteisrakentamislain (276/2016) perusteella velvollisia toimittamaan verkkotietoja sijaintitietopalveluun. Verkkotoimijalla tarkoitetaan kaikkia viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen omistajia tai haltijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yritykset, osuuskunnat ja julkisyhteisöt voivat olla määräyksen tarkoittamia verkkotoimijoita harjoittamansa verkkotoiminnan osalta. Esimerkiksi kunta, jolla on omaa viestintäverkkoa ja vesihuoltoverkkoa katuverkon lisäksi on määräyksen tarkoittama verkkotoimija viestintä-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen osalta.

Sijaintitietopalvelu otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Verkkotoimijoiden on tärkeää valmistautua palvelun käyttöönottoon, jotta verkkotietojen toimittaminen oikeassa muodossa sujuisi mahdollisimman hyvin.

Verkkotoimijoiden tehtävälista:

  • Verkkotiedot kuntoon (Traficomin määräyksen 71 mukaisiksi) ja mahdollinen GeoJSON-karttamuodon käyttöönotto
  • Valtuuksien määrittely/antaminen (verkkotoimijan tietojen hallinnointi ja verkkotietojen toimitus)
  • Rekisteröityminen sijaintitietopalveluun verkkotoimijaksi
  • Verkkotietojen toimitus, vuoden 2023 aikana

Lisää uutisia

feed Laajakaistatukihanke

Traficomin laajakaistatuki-webinaari kuntapäättäjille 2.2.2023 (videotallenne ja esitykset)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestämän webinaarin aiheena oli valtion laajakaistatukiohjelma. Tukiohjelmassa rahoitetaan nopeiden valokuituyhteyksien rakentamista alueille, jonne nopeat kiinteät verkot…

feed Laajakaistatukihanke

Laajakaistatukiohjelma vaikuttanut positiivisesti verkkojen rakentumiseen harvaan asutuilla alueilla

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut laajakaistatukiohjelmasta tehdyn jälkiarvioinnin. Arvioinnin mukaan laajakaistatukiohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus valokuituverkkojen rakentumiseen Suomen harvaan asutuilla…

feed Yleinen

Sijaintitietopalvelu tarjoaa tietoa verkkojen sijainnista

Sijaintitietopalvelu on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttama verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot ja josta niitä tarvitseva voi…