search

Maaseuturahaston hankkeilla positiivista vaikuttavuutta lappilaisten elämään

Lapissa on selvitetty maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta arjen sujuvuuden, ihmisten kokeman hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden näkökulmasta. Osa tukirahoituksesta on kohdistunut valokuituverkon rakentamiseen.

Maaseuturahaston hankkeilla on positiivista vaikuttavuutta lappilaisten elämään, kertoo Lapin keinon hankesivusto. Eniten rahoitusta on Lapissa kohdentunut maaseudun palveluiden sekä laajakaistainfrastruktuurin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Vuosina 2014–2020 toteutetuille yleishyödyllisille kehittämishankkeille on myönnetty Lapissa rahoitusta noin 22,5 miljoonaa euroa. Tällä on saatu mm. 17 uutta valokuituverkkoa kyliin.

”Laajakaistainvestoinneilla on erittäin tärkeä merkitys paitsi arjen sujuvuuden myös maaseudulla viihtymisen kannalta. Laajakaistat mahdollistavat etätyön tekemisen, harrastustoiminnan ja digipalveluiden kehittämisen. Lisäksi ne parantavat alueemme vetovoimaisuutta”, toteaa Lapin ELY-keskuksen Hannu Linjakumpu.

Uutinen Lapinkeino.fi-verkkosivulla

Maaseuturahaston vaikuttavuusselvitys Lapissa 2014-2020

Lisää uutisia

feed Laajakaistatukihanke

Traficomin laajakaistatuki-webinaari kuntapäättäjille 2.2.2023 (videotallenne ja esitykset)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestämän webinaarin aiheena oli valtion laajakaistatukiohjelma. Tukiohjelmassa rahoitetaan nopeiden valokuituyhteyksien rakentamista alueille, jonne nopeat kiinteät verkot…

feed Laajakaistatukihanke

Laajakaistatukiohjelma vaikuttanut positiivisesti verkkojen rakentumiseen harvaan asutuilla alueilla

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut laajakaistatukiohjelmasta tehdyn jälkiarvioinnin. Arvioinnin mukaan laajakaistatukiohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus valokuituverkkojen rakentumiseen Suomen harvaan asutuilla…

feed Yleinen

Sijaintitietopalvelu tarjoaa tietoa verkkojen sijainnista

Sijaintitietopalvelu on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttama verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa aktiivisten osien sijaintitiedot ja josta niitä tarvitseva voi…